Έργο καθαρισμού και εμβάθυνσης στην Κωπαίδα

59

Παραπόταμος της Κωπαίδας καθαρίζεται και εμβαθύνεται μέσω έργου της περιφερειακής ενότητας Βοιωτίας με στόχο τη διευκόλυνση της άρδευσης στα κτήματα της περιοχής του Αγίου Γεωργίου και τη μείωση του κόστους καλλιέργειας.

Σε ετοιμότητα είναι τα αντλιοστάσια του Μόρνου, της Χαιρωνείας και του Μαυροματίου προκειμένου να τεθούν σε λειτουργία το αμέσως επόμενο διάστημα για την υποβοήθηση της άρδευσης στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και του Ορχομενού.

Εμβαλωματικές θα είναι οι παρεμβάσεις σε γεφύρια εντός του Κωπαιδικού πεδίου μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο οπότε και αναμένεται η μεγάλη εργολαβία για την επισκευή 20 συνολικά γεφυριών στον κάμπο με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ.

Πηγή: https://orchomenos-press.blogspot.com/