Βαριές καμπάνες ετοιμάζει η ΑΑΔΕ για «μαϊμού» αποδείξεις

33

Εως και 50.000 ευρώ το πρόστιμο για απόκρυψη ΦΠΑ. Τι αλλάζει σε δηλώσεις, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ΕΝΦΙΑ και μεταβιβάσεις με νέο νομοσχέδιο. Εκτός έμεινε η επιβράβευση για… «καρφώματα».

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου ο ελεγκτικός μηχανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχει εντοπίσει επαγγελματίες να δίνουν στον πελάτη αποδείξεις μόνο από το POS, χωρίς την αντίστοιχη απόδειξη από την ταμειακή μηχανή, ή να μη διαβιβάσουν τα στοιχεία όπως έχουν υποχρέωση στην ΑΑΔΕ.

Εφεξής, όποιος εντοπίζεται να κλέβει ΦΠΑ και να φορτώνει τους δικούς του φόρους εισοδήματος στους υπόλοιπους φορολογούμενος, μέσω αυτής της οδού, θα έρχεται αντιμέτωπος με πρόστιμο από 1.000 έως και 50.000 ευρώ για κάθε χρόνο επίδοσης στο συγκεκριμένο σπορ φοροδιαφυγής.

Σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή, από το οποίο όμως απουσιάζουν οι διατάξεις που είχαν προαναγγείλει από την Καραγιώργη Σερβίας για επιβράβευση φορολογουμένων που συμβάλλουν μέσω της εφαρμογής Appodixi στην αποκάλυψη φαινομένων φοροδιαφυγής.

Οι «καμπάνες»

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τα POS διασυνδέονται υποχρεωτικά και παρέχουν στην ΑΑΔΕ τις καθοριζόμενες πληροφορίες συναλλαγών που εκτελούνται μέσω αυτών, είτε μέσω διασύνδεσής τους με Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.) είτε απευθείας με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. O τρόπος, ο χρόνος, η έκταση εφαρμογής, η διαδικασία, οι υπόχρεοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (EFT/POS) ημεδαπής και αλλοδαπής με τη Φορολογική Διοίκηση θα καθοριστούν με υπουργικές αποφάσεις.

Όσοι δεν συμμορφωθούν, θα έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα από 1.000 έως και 50.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος. Με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται κριτήρια για τον προσδιορισμό του ύψους των προστίμων, όπως ενδεικτικά το τηρούμενο λογιστικό σύστημα, απλογραφικό ή διπλογραφικό, τα ακαθάριστα έσοδα της νομικής οντότητας και η υποτροπή, και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άλλες διατάξεις

Με το νομοσχέδιο ανοίγει ο δρόμος για νέες ρυθμίσεις χρεών και αναβίωση παλαιότερων σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους, όπως και για την ανάκτηση πινακίδων κυκλοφορίας με τον μήνα από τις 3 Απριλίου, ενώ γίνονται πράξη οι εξαγγελίες για χορήγηση επιδόματος προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους (200-300 ευρώ) και την επέκταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ έως το τέλος του έτους.

Προβλέπεται παράλληλα:

  1. Μεταβιβάσεις ακινήτων. Υποχρεωτική επικαιροποίηση των στοιχείων του μεταβιβαζόμενου ακινήτου στο Περιουσιολόγιο – Ε9 πριν από την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ή δωρεάς ή γονικής παροχής ακινήτου μέχρι και στο επόμενο της μεταβίβασης έτος. Η ίδια υποχρέωση υπάρχει και πριν από την υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς ακινήτου.
  2. Ε9. Θα συμπληρώνονται αυτόματα τυχόν μεταβολές με την ανάρτηση από τον συμβολαιογράφο του συμβολαίου στην εφαρμογή myPROPERTY. Θα δημιουργείται αυτόματα ψηφιακή δήλωση στοιχείων ακινήτων με τις απαιτούμενες εισαγωγές, μεταβολές και διαγραφές στοιχείων ακινήτων.
  3. Λιγότερα πιστοποιητικά. Καταργείται το πιστοποιητικό του άρθρου 105 περί μη οφειλής φόρου κληρονομίας-γονικής παροχής και δωρεάς στις αγοραπωλησίες ακινήτων, στην περίπτωση που το μεταβιβαζόμενο ακίνητο έχει αποκτηθεί με κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή. Όσον αφορά το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, εφόσον εκδίδεται μετά την πράξη προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους, θα βεβαιώνεται ότι το συγκεκριμένο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ για έξι χρόνια και όχι για πέντε όπως ισχύει σήμερα. Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ θεωρείται έγκυρο εφόσον το κτίσμα αποτυπώνεται με απόκλιση της επιφάνειάς του μέχρι πέντε τετραγωνικά μέτρα και το γήπεδο ή το οικόπεδο με απόκλιση μέχρι 2% της επιφάνειάς τους ή παραλείπονται ή αναγράφονται εσφαλμένα στοιχεία που δεν επηρεάζουν τη φορολογική ταυτότητα από τον φόρο γι’ αυτό.
  4. Μεταβιβάσεις – χρέη. Εφόσον υπάρχουν ρυθμισμένα χρέη, εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας έως 1 μήνα με ποσοστό παρακράτησης 70% επί του τιμήματος, αν το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.
  5. Έλεγχοι. Καταργείται ο υποχρεωτικός έλεγχος στις περιπτώσεις υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ΕΝΦΙΑ, όταν προκύπτει για μείωση φόρου άνω 300 ευρώ.
  6. Δηλώσεις – πρόστιμα. Καταργείται το πρόστιμο των 100 ευρώ στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης από την οποία το ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή είναι έως 100 ευρώ. Πρόστιμα που επιβλήθηκαν ακυρώνονται και εφόσον έχουν εισπραχθεί συμψηφίζονται και, στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται. Επίσης προβλέπεται πως δεν επιβάλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, εφόσον το εισόδημα έχει περιληφθεί στη φορολογική δήλωση.

Πηγή: https://www.euro2day.gr/