Γιώργος Φλώκος. Εστιάζοντας στα στοιχεία της φύσης, της ιστορίας και της ανθρωπογεωγραφίας που δομούν πολιτισμό

733

Συμμέτοχος στην κατευθυντική πορεία του Περιφερειάρχη Φάνη Σπανού για την ανάδειξη της Ιστορίας, της Φύσης και του Πολιτισμού της Εύβοιας δηλώνει ο Γιώργος Φλώκος.

Ο οικονομολόγος από τη Βόρεια Εύβοια και στέλεχος της ΔΟΥ Χαλκίδας, με την υποψηφιότητά του ως περιφερειακού συμβούλου, αναζητά να ενώσει την προσωπική προσφορά χρόνων, την εμπειρία και την αγάπη του, σε αυτήν την προσπάθεια.

 

Ο Γιώργος Φλώκος γνωρίζει και σέβεται τις λειτουργίες της φύσης, προσφεύγει στη σχέση του ανθρώπινου στοιχείου με τη γεωγραφία και την ιστορία του τόπου, αναζητά τις αποτυπώσεις στη λαϊκή παράδοση, εστιάζει στα στοιχεία εκείνα που δομούν πολιτισμό.

Διότι, αντιλαμβάνεται ότι το ιστορικό βάθος, τα πολιτισμικά ερείσματα και οι κοινωνικές πλοκές είναι που καθιστούν πιο αποτελεσματικές τις εξελίξεις των ιδεών, των κοινωνικών αναγκών και των οικονομικών πρακτικών.