Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. ολοκλήρωσε το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο στα πλαίσια του έργου “PRO-ENERGY”

61

Το έργο “PROENERGY” που συμμετέχει η Αναπτυξιακή Ευβοίας ως εταίρος, υλοποιείται στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «Βαλκανική -Μεσόγειος».

Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. στα πλαίσια του διήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα «Ενίσχυση δεξιοτήτων σε θέματα σχετικά με την ενέργεια» στο πλαίσιο του έργου PRO-ENERGY «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια των Βαλκανίων και της Μεσογείου», ολοκλήρωσε με την επιτυχία την πρώτη συνεδρία σήμερα Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 – 14:00 στην Αίθουσα ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Α’ του Ξενοδοχείου Παλίρροια στην Χαλκίδα.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που σχεδιάστηκαν στα πλαίσια του έργου αποτελούνται από δύο συνεδρίες (2 ώρες η καθεμία) και αναφέρονται σε ενεργειακούς διαχειριστές, σε ενδιαφερόμενα μέρη, στο προσωπικό της Αναπτυξιακής Ευβοίας και τοπικούς/περιφερειακούς φορείς.  Σκοπός των σεμιναρίων είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων–δεξιοτήτων των ενδιαφερομένων μερών σε θέματα σχετικά με την ενέργεια και, ειδικότερα, η ενίσχυση των δεξιοτήτων των ενεργειακών διαχειριστών που θα έχουν διαγνωστεί κατά τη διάρκεια του έργου.

Η δεύτερη συνεδρία θα πραγματοποιηθεί αύριο 7 Δεκεμβρίου, ώρες 12:00 – 14:00 στην Αίθουσα ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Α’ του Ξενοδοχείου Παλίρροια στην Χαλκίδα και θα ήταν μεγάλη μας τιμή και χαρά να συμμετάσχετε σε αυτή. Η ατζέντα της δεύτερης συνεδρίας δίνεται παρακάτω:

12.00 – 12.15 Καλωσόρισμα 
12.15 – 13.15 Προτάσεις αειφορίας
13.15 – 13.30 COFFEE BREAK
13.30 – 14.00 Σύστημα διαχείρισης ενέργειας 
14.00 – 14.15 Κλείσιμο – Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Έργο PROENERGY

Το PRO-ENERGY «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια των Βαλκανίων και της Μεσογείου» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα

Προτεραιότητας 2, Ειδικός Στόχος 2.2 «Βιώσιμες Περιοχές». Ο κύριος στόχος του έργου είναι η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου μέσω αλλαγής συμπεριφοράς και η περαιτέρω δημιουργία ενός πλαισίου μοντελοποίησης και υλοποίησης παρεμβάσεων ενεργειακών επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συνόλου αποτελεσμάτων σε:

  1. i) πολιτικό και θεσμικό επίπεδο (Κοινή στρατηγική και Σχέδιο δράσης),
  2. ii) επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού (ανάπτυξη ικανοτήτων των ενεργειακών διαχειριστών) και,

iii) επίπεδο διαχειριστικών συστημάτων (Πλατφόρμα συστήματος Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας).

Το έργο υλοποιείται με εταίρους από την Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Αλβανία.

Προϋπολογισμός

Συνολικός Π/Υ: 1.052.500€

Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ 85% – ΠΔΕ 15%

Για περισσότερες πληροφορίες https://pro-energy-project.eu.