Θεσσαλoνίκη: Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ «ΕΞΑΝΤΑ» και Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Ινστιτούτου Λιμενικής Κατάρτισης «ΕΞΑΝΤΑΣ» και της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022, στο Κτίριο Διοίκησης της ΟΛΘ Α.Ε. Οι κύριοι στόχοι αυτής της συνεργασίας είναι η αναγνώριση εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού των λιμένων και της λιμενικής βιομηχανίας, η κατάρτιση εξατομικευμένου … Συνεχίστε να διαβάζετε το Θεσσαλoνίκη: Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ «ΕΞΑΝΤΑ» και Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.