Νέα αναβολή στη δημοπράτηση της ΜΕΑ Αγρινίου

19

Του Δημήτρη Παπαδάκη

Νέα αναβολή για τις 3 Αυγούστου πήρε η δημοπράτηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Αγρινίου, μετά από αίτημα των ενδιαφερόμενων για το διαγωνισμό εταιρειών και εξ’ αιτίας του πλήθους των ερωτήσεων – παρατηρήσεων, που κατέθεσαν επί των τευχών δημοπράτησης του έργου με προϋπολογισμό 63,4 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι βάσει του θεσμικού πλαισίου για δημοπράτηση τέτοιων έργων προηγείται διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους και ακολούθως οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις – παρατηρήσεις επί των τευχών δημοπράτησης του έργου.

Όπως ήταν αναμενόμενο και λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου και λόγω του μεγέθους του μέχρι στιγμής όπως πληροφορείται η «Σ» έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στο διαγωνισμό και κατάθεσης οικονομικής προσφοράς έξι μεγάλοι «παίκτες» στο εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο.

Συγκεκριμένα η «ΤΕΡΝΑ» του ομίλου Περιστέρη, η «Ηλέκτωρ» της ολλανδικής Reggeborgh Invest και των εφοπλιστών Μπάκου – Καϋμενάκη, η «Ιντρακάτ» συμφερόντων Κόκκαλη – Κούτρα, η «Μεσόγειος», που ελέγχεται από τον κ. Διονύση Γεωργόπουλο και στην οποία συμμετέχουν η Eurobank και ο όμιλος Λασκαρίδη, η «Watt», με ιδρυτή τον κ. Θανάση Κατρή και η «Χριστόφορος Κωνσταντινίδης ΑΕ» είναι οι έξι ενδιαφερόμενοι του διαγωνισμού που συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον.

Καθυστερήσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλη την Ελλάδα πολλά έργα αυτής της κατηγορίας, της διαχείρισης των απορριμμάτων, έχουν αντιμετωπίσει τεράστιες καθυστερήσεις στη διαγωνιστική διαδικασία μετά την αποσφράγιση των προσφορών, καθυστερήσεις που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούσαν τον ένα χρόνο ή ακόμη χειρότερα έφεραν δικαστικές εμπλοκές και την επαναδημοπράτηση του έργου. Και αυτό γιατί, οι διαγωνισμοί αυτοί, όπως και στην περίπτωση του Αγρινίου έχουν προσελκύσει εταιρείες κολοσσούς στο κλάδο λόγω του οικονομικού τους μεγέθους.

Πρότυπα Τεύχη Δημοπράτησης

Ο Δήμος Αγρινίου, αξίζει να σημειωθεί ότι θέλοντας ακριβώς να αποφύγει αυτές τις μεγάλες καθυστερήσεις, έχει προκηρύξει το διαγωνισμό με βάση τα πρότυπα τεύχη δημοπράτησης που συνέταξε το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην κατεύθυνση να ξεκολλήσουν αυτά τα έργα σε όλη την Ελλάδα.

Γι’ αυτό ακριβώς προηγήθηκε διαβούλευση και τροποποιήσεις στα τεύχη δημοπράτησης, έτσι ώστε μετά την αποσφράγιση των προσφορών το έργο να μην «κολλήσει» σε κάποιον κυκεώνα καθυστερήσεων μέσω δικαστικών εμπλοκών. Πράγμα που βέβαια μόνο η εξέλιξη θα δημοπράτησης μπορεί να αποδείξει, αν ο κίνδυνος αυτός μπορεί να εκ των προτέρων να αποφευχθεί στο 100%.

Δημοπράτηση «πακέτο» με τη λειτουργία και δικαιώματα προαίρεσης

Πάντως είναι επίσης αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο Δήμος Αγρινίου σε μια προσπάθεια να πετύχει μεγαλύτερο όφελος και μικρότερο κόστος για τη διαχείριση των απορριμμάτων επέλεξε μαζί με τη δημοπράτηση της κατασκευής του εργοστασίου επεξεργασίας των απορριμμάτων να «πακετάρει» εκτός από την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου και την κανονική λειτουργία του έργου για έξι χρόνια.

Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο ο προϋπολογισμός του έργου είναι τόσο μεγάλος καθώς περιλαμβάνει τα χρήματα από την επιδότηση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ περί τα 20 εκατ. ευρώ, αλλά και χρήματα από μελλοντικά τέλη καθαριότητας για τη λειτουργία της ΜΕΑ Αγρινίου.

Μάλιστα σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου προβλέπεται δικαίωμα του Δήμου Αγρινίου για μονομερή ανανέωση της σύμβασης για άλλα έξι χρόνια (δυνητικά δηλαδή προκηρύσσεται για 12 χρόνια η λειτουργία του έργου), καθώς επίσης και δικαίωμα προαίρεσης που αφορά εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό.

Αυτό το τελευταίο μάλιστα έχει ιδιαίτερη αξία καθώς αποσκοπεί, είτε στην παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου, είτε στην αύξηση της δυναμικότητας των γραμμών επεξεργασίας των βιοαποβλήτων και αντίστοιχα μείωσης των συμμείκτων, είτε την επιλογή άλλης μεθόδου, ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες, προκειμένου με την μείωση του υπολείμματος για ταφή, την ανακύκλωση και ανάκτηση , η εγκατάσταση να συνεισφέρει στην σταδιακή επίτευξη των στόχων του εθνικού σχεδιασμού για τα απορρίμματα για το 2030.

Πηγή: https://sinidisi.gr/