ΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 01 Δεκεμβρίου 2023 | 19:57 e-ΕΦΚΑ: Έρχονται ενιαίες παροχές για όλους τους ασφαλισμένους

8

Αφορά παροχές ασθενείας, μητρότητας, εργατικού ατυχήματος, αναπηρίας και έξοδα κηδείας

Υπό κατάρτιση είναι ο νέος ενιαίος κανονισμός παροχών σε χρήμα του e–ΕΦΚΑ, με στόχο την καθιέρωση ενιαίων παροχών σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους ανεξαρτήτως από το ταμείο από το οποίο προέρχονται. Κι αυτό γιατί σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα ποσά που καταβάλλονται αναλόγως με το ταμείο στο οποίο ήταν ο ασφαλισμένος πριν την ένταξή του στον ΕΦΚΑ.

Παροχές

Έμφαση θα δοθεί στις παροχές ασθενείας, μητρότητας, εργατικού ατυχήματος, αλλά και αναπηρία, όπως και στα έξοδα κηδείας. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να υπάρξει εξορθολογισμός των παροχών, και να δημιουργηθεί ένας ενιαίος κανονισμός, από τους 88 που υπάρχουν σήμερα.

Μέχρι ώρας έχουν εντοπισθεί σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα πρώην Ταμεία. Αυτές αναμένεται να καταγραφούν από τις ομάδες εργασίας, ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.
Θεωρείται βέβαιο ότι κάποιοι ασφαλισμένοι θα υποστούν μειώσεις, καθώς σήμερα λαμβάνουν πολύ υψηλότερες παροχές.
Το γεγονός αυτό παραδέχθηκε ο υπουργός Εργασίας κ. Αδ. Γεωργιάδης μιλώντας – προσφάτως – στη Βουλή. «Θα υπάρξουν μειώσεις αφού θα επιλεγεί ο μέσος όρος των παροχών που δίδονται σήμερα».
Πάντως το υπουργείο αναμένει το πόρισμα της επιτροπής που έχει συσταθεί, προκειμένου να πάρει τις τελικές της αποφάσεις.

Η βάση κανονισμού

Ως βάση του νέου κανονισμοί θα ληφθούν οι παροχές του ΙΚΑ, με αποτέλεσμα χιλιάδες συνταξιούχοι και ασφαλισμένοι των πρώην Ταμείων να χάσουν μεγάλος μέρος των προνομίων τους. Αντιστοίχως κάποια άλλα ταμεία που έχουν σήμερα χαμηλότερες παροχές αναμένεται να έχουν – τελικώς – όφελος.
Για παράδειγμα, τα έξοδα κηδείας ποικίλλουν ανάλογα με το κάθε Ταμείο και μπορεί να ξεκινούν από τα επίπεδα των 750 ευρώ (πρώην ΙΚΑ) και να φτάνουν έως και τα 2.900 ευρώ (Ταμείο Εθνικής Τράπεζας), ανά περίπτωση.

Διαφοροποιήσεις ανάλογου τύπου έχουν εντοπιστεί και στις παιδικές κατασκηνώσεις, άλλο ένα πρόγραμμα που διαχειρίζεται ο ΕΦΚΑ και έχει διαπιστωθεί ότι προσφέρει εντελώς διαφορετικές παροχές από Ταμείο σε Ταμείο. Όσοι είναι δικαιούχοι και έχουν ασφαλιστεί ως μισθωτοί που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα (πρώην ΙΚΑ), για να λάβουν την παροχή θα πρέπει ο εργοδότης τους να καταβάλει το αντίτιμο που αναλογεί (20 ευρώ).

Σε άλλα Ταμεία, όπως στο πρώην ΤΑΠ – ΟΤΕ, η συγκεκριμένη παροχή ανέρχεται σε 450 ευρώ και καταβάλλεται στους ασφαλισμένους ως επίδομα, ενώ υπερβαίνει τα 800 ευρώ εάν πρόκειται για δικαιούχους – ασφαλισμένους του πρώην ΤΣΜΕΔΕ.

Πηγή: ΟΤ