ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Χ.Υ.Τ.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

10

Ενημερωτικό Δελτίο από το Γραφείο του Δημάρχου Δελφών

Υπεγράφησαν μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης, του Δήμου Δελφών, των αναδόχων εταιριών  και του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. οι συμβάσεις για την προμήθεια κινητού εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Άμφισσας. Το συνολικό ποσό των προμηθειών ανέρχεται στο 1.050.614,80 ευρώ, ενώ τη διαδικασία δρομολόγησής τους διεκπεραίωσε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Δελφών.  

Πιο συγκεκριμένα, οι συμβάσεις αφορούν στις εξής προμήθειες: 

  • Συμπιεστής απορριμμάτων 393.080 €
  • Ερπυστριοφόρος προωθητής 319.262,80 €
  • Χωματουργικό φορτηγό 147.560,00 €
  • Αναστροφέας σειραδίων 172.236,00 €
  • Container μεταφοράς υπολειμμάτων 18.476,00 €

Με την εξασφάλιση της απρόσκοπτης ολοκλήρωσης της δοκιμαστικής λειτουργίας που είναι σε εξέλιξη, η προμήθειας του ανωτέρω ιδιόκτητου κινητού εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων, καθιστά πλήρως λειτουργικό το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (εργοστάσιο κομποστοποίησης) και Χ.Υ.Τ.Υ.» στη θέση «Βαρτός», ενώ ταυτόχρονα εξοικονομούνται ίδιοι πόροι από τη μίσθωση μηχανημάτων από τρίτους.

 «Με μεθοδικότητα και στοχευμένες κινήσεις, με το τέλος της δοκιμαστικής του Χ.Υ.Τ.Υ., η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας θα έχει ανοίξει την πόρτα στον πλέον εξελιγμένο τρόπο διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, αποτελώντας στην πράξη έναν τόπο που θα συμβαδίζει  με τα όσα προβλέπει το νέο Εθνικό και Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας κ. Θύμιος Καραΐσκος. 

Ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία του έργου, μετά και τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια που παρουσιαστήκαν. «Η Φωκίδα, σεβόμενη τα όσα ορίζει το νέο πλαίσιο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, έχει πλέον όλα τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να πετύχει τους στόχους που έχει θέση και αφορούν τόσο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας όσο και την προστασία του Περιβάλλοντος», σημείωσε καταλήγοντας ο κ. Ταγκαλής. 

Πηγή: https://www.fokidanews.gr/