Χειμερινές εκπτώσεις: Τελειώνουν την επόμενη εβδομάδα

19

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εκπτώσεις στα καταστήματα, με τους καταναλωτές να μπαίνουν στα μαγαζιά, να συγκρίνουν τιμές στα προϊόντα αλλά να μην αγοράζουν. Η αγοραστική κίνηση στα καταστήματα τον Ιανουάριο ήταν υποτονική, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ενώ δεν είναι λίγοι οι καταναλωτές που εκφράζουν τη δυσφορία τους για το γεγονός ότι οι χειμερινές εκπτώσεις δεν είναι τόσο μεγάλες όσο περίμεναν σε προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.

Σημειώνεται, πάντως, ότι πολλοί έμποροι ξεκίνησαν τη χειμερινή εκπτωτική περίοδο με σημαντικές προσφορές στα προϊόντα τους, ωστόσο το καταναλωτικό κοινό πραγματοποίησε μικρότερης αξίας αγορές, καθώς τα βασικά είδη είναι αυτά που «απορροφούν» το μεγαλύτερο μέρος του μηνιαίου εισοδήματος ελέω της ακρίβειας, η οποία συνεχίζει να δοκιμάζει τα νοικοκυριά.

Πότε ολοκληρώνονται οι χειμερινές εκπτώσεις

Οι χειμερινές εκπτώσεις 2024 έκαναν πρεμιέρα τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου, νωρίτερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Τα καταστήματα άνοιξαν δύο Κυριακές τον Ιανουάριο, με την αγοραστική κίνηση όμως να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, οι χειμερινές εκπτώσεις 2024 ολοκληρώνονται στις 29 Φεβρουαρίου.

Τι να προσέχουν οι καταναλωτές στα μαγαζιά

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, επισημαίνει στους καταναλωτές μερικά από τα δικαιώματά τους, κατά τη διάρκεια των εκπτωτικών περιόδων, με σκοπό την ασφαλέστερη και συνετή διενέργεια των αγορών. Πιο συγκεκριμένα, για τις χειμερινές εκπτώσεις 2024 αναφέρουν τα ακόλουθα:

  • Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα, η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν.
  • Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι συντομότερο των τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν η μείωση της τιμής αυξάνεται προοδευτικά, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή χωρίς τη μείωση της τιμής πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης της τιμής.
  • Κατά τη διενέργεια εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία το παρεχόμενο ποσοστό και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
  • Τα καταστήματα Stock ή Outlet υποχρεούνται να αναγράφουν στις πινακίδες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις: (α) την παλαιά τιμή πώλησης, διαγραμμένη και (β) τη νέα μειωμένη τιμή πώλησης, με τρόπο που να επικοινωνεί στον καταναλωτή τη σαφή διάκριση μεταξύ των δύο αυτών τιμών. Προαιρετικά, επιτρέπεται να αναγράφεται εντός του καταστήματος και σε κάθε άλλη εμπορική επικοινωνία με τον καταναλωτή το ποσοστό της μείωσης. Στις εκπτωτικές περιόδους τα καταστήματα αυτά υποχρεούνται να εμφανίζουν στις πινακίδες όλες τις ενδιάμεσες τιμές διαγραμμένες και, με έντονη γραφή, τη νέα μειωμένη τιμή διάθεσης και να αναγράφουν σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία μόνο τις λέξεις «εκπτώσεις», «προσφορές».
  • Αν οι εκπτώσεις, προσφορές ή οποιαδήποτε ανακοίνωση περί μείωσης της τιμής είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό ή ως προς τις τιμές ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση ή σε προσφορά προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος του εμπόρου πρόστιμο έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο από 20.000 ευρώ. Αν στον έμπορο επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το ανώτατο ύψος του προστίμου προσαυξάνεται στο 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών του.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία δείχνουν ότι τρεις στις πέντε επιχειρήσεις τον Ιανουάριο παρουσίασαν πτώση τζίρου, με τους εμπόρους να κρατούν μικρό καλάθι μέχρι να ολοκληρωθούν οι χειμερινές εκπτώσεις 2024.

Πηγή: https://www.powergame.gr/